Opsies by Aftrede

INLEIDING

Predikante het talle opsies wanneer hulle wil aftree.
Lees gerus “Opsies wanneer u aftree”: PDF

STEL UIT: Dit beteken dat jy aftree, maar jou geld eers net so in die pensioenfonds los tot later.  Dit groei presies volgens die beleggingsportefeulje of -portefeuljes wat jy gekies het.

NEEM PENSIOEN: Hier is ook weer ’n paar keuses:

Lewende annuïteit:
Met ’n lewende annuïteit is jou volle fondskrediet joune.  Jy trek jaarliks tussen 2,5% en 17,5% van jou fondswaarde as pensioen.  Die gevaar is dat jy te veel trek en op jou ou dag te min geld het.  Maar jy kan jaarliks jou onttrekkingskoers bepaal.  Dit wat oor is in jou fonds by jou sterwe, is vir jou testament om te verdeel.  Daar is verskeie keuses vir ’n lewende annuïteit:

  • IFLA:  Die IFLA (in-fonds lewende annuïteit) word deur die pensioenfonds (die PPF) gebied.  Jou geld bly dus in die pensioenfonds.  Die voordeel van hierdie keuse is die lae koste en die bekende omgewing. Sien IFLA
  • Jy kan kies om ’n lewende annuïteit by Alexander Forbes of Sanlam uit te neem. Die PPF het groothandel tariewe met hulle beding. Sien Afris of Sanlam
  • Jy kan ook kies om ’n lewende annuïteit in die vrye mark daar buite te gaan uitneem. Die voordele is gewoonlik die veel ruimer beleggingskeuses, maar gewoonlik ook veel hoër koste.

Gewaarborgde annuïteit / gewaarborgde pensioen / lewensannuïteit
’n Gewaarborgde pensioen gaan jou gewoonlik ’n groter pensioen gee, maar die dag as jy te sterwe kom, is daar niks wat na jou boedel gaan nie (daar is wel opsies om jou eggenote in te sluit of om die pensioen vir ’n aantal jaar te waarborg – maar elkeen maak die pensioen so bietjie minder). Die PPF bied nie ’n gewaarborgde pensioen nie.  Hierdie produk moet dus buite die PPF gekoop word.

  • Jy kan kies om ’n gewaarborgde annuïteit by Alexander Forbes of Sanlam uit te neem. Die PPF het groothandel tariewe met hulle beding. Sien Afris of Sanlam
  • Jy kan ook kies om ’n gewaarborgde annuïteit in die vrye mark daar buite te gaan uitneem.

Kombinasie
Predikante moes tradisioneel ’n keuse tussen ’n lewende annuïteit of ’n gewaarborgde annuïteit (gewaarborgde pensioen / lewensannuïteit) maak. Sommige predikante het egter ’n behoefte om ’n kombinasie van albei te neem. Die PPF het ooreenkomste met Alexander Forbes (vir die AFRIS-produk) en Sanlam (vir die Glacier Flexi Guarantee Life Annuity) gesluit sodat annuïteitsprodukte (wat ook produkte wat ’n gewaarborgde komponent insluit) aan PPF-lede gebied kan word teen groothandel tariewe. Hierdie produkte dien slegs as ’n verdere opsie wat aan PPF-lede in die eksterne mark beskikbaar is en vorm nie deel van die PPF se annuïteitstrategie nie. Sien Afris of Sanlam

Lede kan ook kies om self ‘n kombinasieproduk te skep deur byvoorbeeld ’n deel van die fondskrediet in die PPF se IFLA (in-fonds lewende annuïteit) te los en met die ander deel ’n gewaarborgde annuïteit (pensioen) te koop.

OOREENKOMSTE

Alexander Forbes Retirement Income Solution (AFRIS)

AFRIS se Inligtingstukke

 • AFRIS retirement annuity: PDF
 • AFRIS living annuity: PDF
 • AFRIS preservation pension fund: PDF

Verpligte advies

Slegs die Alexander Forbes Finansiële Beplanningsdienste adviseurs kan die advies bied wat ’n verpligte vereiste is van die AFRIS (JULI) produk. As die lid AFRIS (sonder JULI) uitneem en gebruik wil maak van AF Beplanningsdienste vir advies tydens die lewensduur van die produk kan die fooi ook van die produk afgetrek word. Daar is spesifieke adviseurs van AF Beplanningsdienste wat fokus op die PPF-lede. Kontak Estian Visagie en hy sal die lid verwys soos nodig. Indien die lid van ’n ander adviseur as AF Beplanningsdienste wil gebruik maak tydens die lewensduur van die AFRIS (sonder JULI) produk sal die lid die adviesfooi direk aan die adviseur moet betaal – dit kan nie dan van die AFRIS produk afgetrek word nie. [Sien PPF5a vir kontakbesonderhede.]

Glacier Flexi Guarantee Life Annuity (Sanlam)

Gewaarborgde Annuïteit

Sanlam se gewaarborgde annuïteit bied verskeie produkopsies:
Gelykblywende Annuïteite verskaf ’n gewaarborgde lewenslange maandelikse pensioen
sonder enige jaarlikse verhogings.
Gewaarborgde Eskalasie-annuïteite verskaf ’n gewaarborgde lewenslange maandelikse pensioen met vaste jaarlikse verhogings van 3%, 5% of 6%.
Inflasiegekoppelde Annuïteite verskaf ’n gewaarborgde lewenslange maandelikse pensioen met jaarlikse verhogings gelykstaande aan die styging in die Verbruikersprysindeks (VPI).
Sanlam Winsdelende Annuïteite verskaf ’n gewaarborgde lewenslange maandelikse
pensioen. Die verhogings word gekoppel aan uitgestrykte markprestasie oor ses jaar.

Beleggingsgekoppelde Lewende Annuïteite

‘n Beleggingsgekoppelde lewende annuïteit is ’n markgekoppelde annuïteit wat nie enige
gewaarborgde inkomste bied nie. Die markwaarde van die lewende annuïteit wissel, afhangende van die prestasie van die gekose onderliggende beleggingsportefeuljes. By aanvang en jaarliks daarna kan die annuïtant die vlak van inkomste wat uit die beleggingsportefeuljes onttrek gaan word, kies.

Sanlam se Inligtingstukke

 • Sanlam se gewaarborgde annuïteit: PDF
 • Sanlam se beleggingsgekoppelde lewende annuïteitet: PDF

VRYWARING

Die ooreenkomste met Alexander Forbes en Sanlam beteken nie dat die PPF die produk waarborg nie. Die PPF noem dit as ‘n opsie aan lede. Die PPF is nie ‘n party in die kontrak tussen die lid en die maatskappy nie. AFRIS bepaal byvoorbeeld:
“The Trustees of the PPF (‘the Fund’) agrees that the Alexander Forbes Retirement Income Solution (AFRIS) is to be made available to its retiring members as a choice in order to fund retirement income. The Fund is not a party to the policy contract between a Fund member and the insurer (Alexander Forbes as the issuer of the policy or Just Retirement Life as the underwriter of the Just Lifetime Income portfolio in the AFRIS Living Annuity) when a Fund member applies and participates in any AFRIS product and therefore the Fund will not be held liable for any losses or adverse performance that a current or former Fund member may suffer as a result of participation in any AFRIS product.

POPIA

In terme van POPIA is ook nodig om te weet dat die PPF nie lede se besonderhede aan Alexander Forbes (vir die AFRIS-produk) of aan Sanlam verskaf nie. Lede moet self hierdie inligting aanvra.
“The Fund members who requested information will be provided with the relevant information by AFIL / AFICA about the AFRIS solution and the relevant components thereof, namely, the AFRIS preservation funds, AFRIS retirement annuity, AFRIS discretionary income plan and the AFRIS living annuity.”