Kontak

Predikante Pensioenfonds
van die Nederduitse Gereformeerde Kerk in Suid-Afrika
Privaat sak X8, BELLVILLE, 7535
NG Kerksentrum, De Langestraat 5, Bellville, 7530
Telefoon: 021 957 7104
Faks: 021 957 7101
E-pos: pensioen@kaapkerk.co.za

PERSONEEL

Hoofbeampte: Ds Bossie Minnaar
Telefoon: 021 957 7104
E-pos: Hoofbeampte

Bestuurder: Menslike Hulpbronne en Pensioenfondse: Mnr Kenny Raats
Telefoon: 021 957 7105
E-pos: Kenny Raats

Administratiewe Beampte: Elodie van der Walt
Telefoon: 021 957 7115
Faks: 086 524 7153
E-pos: Elodie van der Walt

Rekenmeester: Stephanie van der Merwe
Telefoon: 021 957 7116
E-pos: Stephanie van der Merwe