Inligting

Predikante Pensioenfonds
van die Nederduitse Gereformeerde Kerk in Suid-Afrika

Privaat sak X8, BELLVILLE, 7535
NG Kerksentrum, De Langestraat 5, Bellville, 7530
Telefoon: 021 957 7104
Faks: 021 957 7101
E-pos: pensioen@kaapkerk.co.za

REGISTRASIENOMMER

12/8/3615/1

HOOFBEAMPTE 

Ds AH (Bossie) Minnaar
Telefoon: 021 957 7104
Selfoon: 083 270 5211
E-pos: Hoofbeampte

TRUSTEES

Die Fonds word bestuur deur ‘n Raad van Trustees (19 lede). Die volgende Trustees dien tans (24 Mei 2018) in die Raad:

Ledeverteenwoordigers (9)
Ds MP (Monty) Sahd (Voorsitter)
Ds TE (Theunis) Smit
Ds FJ (Frans) Klopper
Ds JS (Strydom) Bruwer
Dr Theo Swart
Ds CT (Callie) Visagie
Ds CJ (Charl) Stander
Ds EH (Egbert) Steyn
Ds MH (Marius) le Roux

Pensioentrekkerverteenwoordigers (2)
Ds CW (Christo) Alheit
Dr WA (Willem) Fourie

Werkgewerverteenwoordigers (8)
Mnr Leon Hanekom
Mnr Christo Meyer
Ds JPL (Mossie) Mostert
Ds BJ (Ben) van Dyk
Mnr CG (Christian) van Schalkwyk
Ds DW (Danie) Mouton
Mev Annerina Viljoen
Mej Anel Grobler

Hoofbeampte
Ds AH (Bossie) Minnaar

DIENSVERSKAFFERS

Administrateurs: Alexander Forbes Finansiële Dienste en die NG Kerk in SA
Aktuariële dienste: Alexander Forbes Finansiële Dienste (vanaf 1 Maart 2016)
Bank: Standard Bank
Beleggingskonsultante: Willis Towers Watson Aktuarisse en Konsultante
Batebestuurders: Allan Gray, Coronation, Investec, PIMCO, State Street, Sygnia Life (Hosking Partners, Ardevora, Lansdowne Partners, Polaris Capital, Veritas Asset Management, Lindsell Train), Abax, Metope, Sesfikile Capital, Resolution Capital, Absa en Standard Bank
Konsultante: Alexander Forbes Finansiële Dienste
Ouditeure: Deloitte

REËLS VAN DIE FONDS

Sien Publikasies.