Inligting

Predikante Pensioenfonds
van die Nederduitse Gereformeerde Kerk in Suid-Afrika

Privaat sak X8, BELLVILLE, 7535
NG Kerksentrum, De Langestraat 5, Bellville, 7530
Telefoon: 021 957 7104
Faks: 021 957 7101
E-pos: pensioen@kaapkerk.co.za

REGISTRASIENOMMER

12/8/3615/1

HOOFBEAMPTE 

Ds AH (Bossie) Minnaar
Telefoon: 021 957 7104
Selfoon: 083 270 5211
E-pos: Hoofbeampte

TRUSTEES

Die Fonds word bestuur deur ‘n Raad van Trustees (19 lede). Die volgende Trustees dien tans (24 Mei 2018) in die Raad:

Ledeverteenwoordigers (9)
Ds MP (Monty) Sahd (Voorsitter)
Ds JS (Strydom) Bruwer
Dr Theo Swart
Ds CT (Callie) Visagie
Ds CJ (Charl) Stander
Ds MH (Marius) le Roux
Ds TE (Theunis) Smit – Noord-Kaapland
Ds EH (Egbert) Steyn – Oos-Kaapland
Ds Petrus Botha – KwaZulu-Natal

Pensioentrekkerverteenwoordigers (2)
Ds CW (Christo) Alheit
Dr WA (Willem) Fourie

Werkgewerverteenwoordigers (8)
Mnr Leon Hanekom
Mnr Christo Meyer
Mnr CG (Christian) van Schalkwyk
Mev Annerina Viljoen
Mej Anel Grobler
Ds JPL (Mossie) Mostert – Noord-Kaapland
Ds DW (Danie) Mouton – Oos-Kaapland
Ds BJ (Ben) van Dyk — KwaZulu-Natal

Hoofbeampte
Ds AH (Bossie) Minnaar

DIENSVERSKAFFERS

Administrateurs: Alexander Forbes Finansiële Dienste en die NG Kerk in SA
Aktuariële dienste: Alexander Forbes Finansiële Dienste (vanaf 1 Maart 2016)
Bank: Standard Bank
Beleggingskonsultante: Willis Towers Watson Aktuarisse en Konsultante
Batebestuurders:
Suid-Afrikaanse aandele: Abax, Allan Gray en Coronation.
Suid-Afrikaanse effekte: Investec, Futuregrowth en Old Mutual LDI.
Suid-Afrikaanse eiendom: Metope en Sesfikile Capital.
Suid-Afrikaanse multibate: Sanlam.
Gestruktureerde deposito’s: Absa en Standard Bank.
Internasionale aandele: State Street;
Sygnia Diversified Global DM Equity: Hosking Partners, Ardevora, Lansdowne Partners, Polaris Capital, Veritas Asset Management en Lindsell Train;
State Street Sygnia Diversified Global EM Equity: Coronation, Global Quality Growth Partners (GQG), Global Thematic Partners (GTP), Pzena en Sands Capital.
Internasionale eiendom: Resolution Capital.
Konsultante: Alexander Forbes Finansiële Dienste
Ouditeure: Deloitte

REËLS VAN DIE FONDS

Sien Publikasies.