Tuis

NUUT

Omsendbrief met 2024/2025 se bydraetabelle

Omsendbrief met die 2025 finansiële jaar se bydraetabelle: PDF

Riglyn vir registrasie op Alexforbes Online

Riglyn om te registreer om toegang tot Alexforbes Online (webwerf of selfoontoepassing) te kry: Alexforbes.

Beleggingskeuse

Lede van die PPF het ’n keuse (wat hulle enige tyd skriftelik kan wysig) oor hoe hulle bestaande fondswaarde en hulle maandelikse bydraes tot die pensioenfonds belê moet word. Die keuse bestaan uit die kies van ’n model. Om die modelle te verstaan, behoort die lid kennis te neem van die verskillende portefeuljes en die verskillende bateklasse in hierdie portefeuljes. Lees die nuwe inligtingsdokument (September 2023) wat die PPF se opsies, portefeuljes en bateklasse verduidelik: Beleggingskeuses
Beleggingskeusevorm: Vorm

ALGEMEEN

Die Predikante Pensioenfonds van die Ned. Geref. Kerk in Suid-Afrika (PPF) is die pensioenfonds vir predikante van die NG Kerk in Suid-Afrika (Wes-Kaapland), die NG Kerk in Noord-Kaapland, die NG Kerk in Oos-Kaapland, die NG Kerk in KwaZulu-Natal en vanaf 1 September 2021 ook die NG Kerk in die Vrystaat. By implikasie beteken dit dat al die gemeentes in die betrokke sinodes deelhebbers van die PPF is.

Die PPF het op 1 Januarie 2008 vanaf ’n vaste voordeel struktuur na ’n vaste bydrae struktuur omgeskakel.

Die PPF se aktiewe lede het op 30 September 2023 op 598 lede gestaan. Daar was toe ook 231 pensioentrekkers en 94 IFLA-lede (In Fonds Lewende Annuïteit). Die nuutste syfers kan telkens in die jongste Trusteeverslag gelees word. Sien Publikasies.