Tuis

NUUT

Geselsmaatjie of Kletsbot

Klik gerus op die kletsbot (regs onder op die webwerf) en tik enige pensioenfondsverwante vraag in Afrikaans. Die kletsbot kan ook somme maak. Byvoorbeeld: “Ek is 50% LP en 50% IP. Wat was my gemiddelde opbrengs oor die afgelope agt jaar?”
Die kletsbot is nog in opleiding en sukkel soms met die Afrikaanse spelling. Onthou ook dat die kletsbot nie finansiële advies mag gee nie!

Nuusbrief Augustus 2023

Lees die jongste Nuusbrief hier: Nuusbrief 2023

Wysiging van Reëls

Die FSCA het die PPF se tiende reëlwysiging op 20 Augustus 2023 goedgekeur: Rëels

Beleggingskeuse

Lede van die PPF het ’n keuse (wat hulle enige tyd skriftelik kan wysig) oor hoe hulle bestaande fondswaarde en hulle maandelikse bydraes tot die pensioenfonds belê moet word. Die keuse bestaan uit die kies van ’n model. Om die modelle te verstaan, behoort die lid kennis te neem van die verskillende portefeuljes en die verskillende bateklasse in hierdie portefeuljes. Lees die nuwe inligtingsdokument (September 2023) wat die PPF se opsies, portefeuljes en bateklasse verduidelik: Beleggingskeuses
Beleggingskeusevorm: Vorm

Riglyn vir registrasie op Alexforbes Online

Riglyn om te registreer om toegang tot Alexforbes Online (webwerf of selfoontoepassing) te kry: Alexforbes.

ALGEMEEN

Die Predikante Pensioenfonds van die Ned. Geref. Kerk in Suid-Afrika (PPF) is die pensioenfonds vir predikante van die NG Kerk in Suid-Afrika (Wes-Kaapland), die NG Kerk in Noord-Kaapland, die NG Kerk in Oos-Kaapland, die NG Kerk in KwaZulu-Natal en vanaf 1 September 2021 ook die NG Kerk in die Vrystaat. By implikasie beteken dit dat al die gemeentes in die betrokke sinodes deelhebbers van die PPF is.

Die PPF het op 1 Januarie 2008 vanaf ’n vaste voordeel struktuur na ’n vaste bydrae struktuur omgeskakel.

Die PPF se aktiewe lede het op 31 Desember 2022 op 654 lede gestaan. Daar was toe ook 240 pensioentrekkers en 81 IFLA-lede (In Fonds Lewende Annuïteit). Die nuutste syfers kan telkens in die jongste Trusteeverslag gelees word. Sien Publikasies.