Tuis

Die Predikante Pensioenfonds van die Ned. Geref. Kerk in Suid-Afrika (PPF) is die pensioenfonds vir predikante van die NG Kerk in Suid-Afrika (Wes-Kaapland), die NG Kerk in Noord-Kaapland, die NG Kerk in Oos-Kaapland en die NG Kerk in KwaZulu-Natal.  By implikasie beteken dit dat al die gemeentes in die betrokke sinodes deelhebbers van die PPF is.

Die PPF het op 1 Januarie 2008 vanaf ‘n vaste voordeel struktuur na ‘n vaste bydrae struktuur omgeskakel.

Die PPF se aktiewe lede het op 31 Januarie 2020 op 567 lede gestaan. Daar was toe ook 328 pensioentrekkers en 44 IFLA-lede (In Fonds Lewende Annuïteit). Die nuutste syfers kan telkens in die jongste Trusteeverslag gelees word. Sien Publikasies.