Tuis

Die Predikante Pensioenfonds van die Nederduitse Gereformeerde Kerk in Suid-Afrika (PPF) is die pensioenfonds vir predikante van die NG Kerk in Suid-Afrika (Wes-Kaapland), die NG Kerk in Noord-Kaapland, die NG Kerk in Oos-Kaapland en die NG Kerk in KwaZulu-Natal.  By implikasie beteken dit dat al die gemeentes in die betrokke sinodes deelhebbers van die PPF is.

Die PPF het op 1 Januarie 2008 vanaf ‘n vaste voordeel struktuur na ‘n vaste bydrae struktuur omgeskakel.

Die PPF se aktiewe lede het op 31 Desember 2017 op 616 lede gestaan. Daar was toe ook 328 pensioentrekkers.  Die nuutste syfers kan telkens in die jongste Trusteeverslag gelees word. Sien Publikasies.