Publikasies

NUUSBRIEWE

Nuusbrief 2018
Nuusbrief 2017 [Die IFLA dokumentasie het die Nuusbrief van 2017 vervang]
Nuusbrief 2016
Nuusbrief 2015
Nuusbrief 2014
Nuusbrief 2013
Nuusbrief 2012
Nuusbrief 2011
Nuusbrief 2010
Nuusbrief 2009
Nuusbrief 2008
Nuusbrief 2007
Nuusbrief 2006
Nuusbrief 2005
Nuusbrief 2004_2
Nuusbrief 2004_1
Nuusbrief 2003_2
Nuusbrief 2003_1

OMSENDBRIEWE

Omsenbrief vir 2019 (1 Maart 2018 tot 28 Februarie 2019)
Omsenbrief vir 2018 (1 Maart 2017 tot 28 Februarie 2018)
Omsenbrief vir 2017 (1 Maart 2016 tot 28 Februarie 2017)
Omsenbrief vir 2016 (1 Maart 2015 tot 29 Februarie 2016)
Omsenbrief vir 2015 (1 Maart 2014 tot 28 Februarie 2015)

TRUSTEEVERSLAE

Trusteeverslag 2017 – soos geëindig op 31 Desember 2017
Trusteeverslag 2016 – soos geëindig op 31 Desember 2016
Trusteeverslag 2015 – soos geëindig op 31 Desember 2015

FEITEBLAAIE

Feiteblad: Langtermyn portefeulje – 31 Desember 2017
Feiteblad: Konserwatiewe portefeulje – 31 Desember 2017
Feiteblad: Inkomstebeskerming portefeulje – 31 Desember 2017
Feiteblad: IFLA portefeulje (40% Langtermyn en 60% Konserwatief) – 31 Desember 2017

REËLS VAN DIE FONDS

Reëlboekie soos vanaf 1 Maart 2018: Reëls

In die reëlboekie wat hier gegee word, word die laaste vier wysigings in kleur aangedui:

  • Swart: Oorspronklike reëls en Reëlwysigings 1 tot 4
  • Rooi: Reëlwysiging 5: Geldig vanaf 1 Desember 2015
  • Groen: Reëlwysiging 6: Geldig vanaf 1 Oktober 2017
  • Blou: Reëlwysiging 7: Geldig vanaf 1 Januarie 2018
  • Pers: Reëlwysiging 8: Geldig vanaf 1 Maart 2018

Let wel: In die geval van ’n dispuut oor die reëls sal die amptelike reëlwysiging, soos gestempel deur die FSB, die geldige reël wees. Hierdie saamgevoegde reëlboekie is bloot vir maklike verwysing.

POLISDOKUMENTE

Sanlam Polis Endossement 10
Sanlam Polis Endossement 17
Sanlam Gade Polis Endossement 20
Sanlam Gade Polis Endossement 21