IFLA

IN FONDS LEWENDE ANNUÏTEIT

Die IFLA (in fonds lewende annuïteit) bied aan lede die opsie om by aftrede ’n lewende annuïteit binne die Predikante Pensioenfonds te kies.Lees gerus eers PPF2 en PPF3. Dit verduidelik die opsies baie mooi.

Die volgende indeks help om die verskillende vorms en inligtingstukke te kry:

PPF1 – Alexander Forbes-aftredevorm
PPF2 – Opsies wanneer u aftree by u werkgewer
PPF3 – Die In Fonds Lewende Annuïteit-opsie (IFLA-opsie)
PPF4 – Vrae en antwoorde oor die nuwe IFLA-opsie in die fonds

Bekendstellingsbrosjures van adviseurs wat ʼn diensvlakooreenkoms met die trustees gesluit het om advies by aftrede teen vasgestelde tariewe te lewer:
PPF5a – Alexander Forbes Finansiële Beplanningsdienste (Estian Visagie)
PPF5b – Sanlam FinPrufe Bluestar (George de Kock)
PPF6 – Vrywaringsvorm
PPF7 – Beleggingskeusevorm
PPF8 – Benoeming van begunstigdes en afhanklikes

ONMIDDELLIKE IMPLIKASIES VIR LEDE

Aktiewe lede (lede wat nog nie afgetree het nie) hoef niks te doen nie, BEHALWE om deeglik kennis te neem van die IFLA-opsie (wat by aftrede beskikbaar is). Die ideaal is dat elke lid hierdie – en die ander opsies – met ’n finansiële adviseur sal bespreek, en waar van toepassing, die lid se beleggingsportefeulje tydig met die lid se beoogde aftree keuse te belyn.

Beleggingskeusevorm vir lede wat met ‘n IFLA-opsie wil aftree: PPF7

FINANSIËLE ADVISEURS – PPF5a en PPF5b

Lede word sterk aangemoedig om tydig ’n professionele finansiële adviseur se advies te vra. Een van die voordele van die in-fonds lewende annuïteit is dat die PPF nou met spesifieke finansiële adviseurs ’n ooreenkoms gesluit het om finansiële advies teen ’n vasgestelde prys te voorsien. Die PPF se beheerliggaam het hierdie finansiële adviseurs gekeur en ’n diensvlakooreenkoms met hulle maatskappye gesluit. Die verdere voordeel is dat hierdie fooi nie in kontant deur die lid betaal hoef te word nie – dit word van die lid se fondskrediet verhaal.

Lede word baie sterk gemotiveer om minstens twee keer voor aftrede met die finansiële adviseur te vergader:
(1) die eerste keer reeds so agt jaar voor aftrede (dus gewoonlik vanaf ouderdom 56). Dit is wanneer die lid moet besluit oor die lewensfase model (verstek, lewende annuïteit of eie keuse) en/of beleggings portefeulje (langtermyn-, konserwatiewe- of inkomstebeskerming-portefeulje)
(2) die tweede keer is dan net voor aftrede (dus gewoonlik iewers na ouderdom 64). Teen hierdie tyd het die lid reeds vir of teen ’n lewende annuïteit besluit. Die keuse is nou (indien ’n lewende annuïteit gekies sou word) vir binne of buite die PPF.

’n Lid mag kies om ’n eie finansiële adviseur aan te stel. Die lid sal egter self die adviesfooi moet beding (en betaal) vir finansiële adviseurs wat nie uit die PPF se goedgekeurde paneel van adviesfirmas kom nie. Die Beheerliggaam van die PPF beveel uiteraard ten sterkste aan dat een van die goedgekeurde adviesfirmas gebruik word. Sien PPF5a en PPF5b.

VRAE EN ANTWOORDE – PPF4

PPF4 bied omvattende inligting. Lede wat steeds onseker voel, is welkom om algemene navrae aan die pensioenkantoor rig. Die pensioenkantoor mag egter nie finansiële advies gee nie. Spesifieke finansiële advies moet by ’n finansiële adviseur (verkieslik ’n geregistreerde professionele finansiële adviseur) gevra word.

VERDERE VORMS

Lede (behalwe dié wat oor ’n maand of twee ’n IFLA wil uitneem!) hoef nie nou enige vorms te voltooi nie. Die pensioenkantoor sal, wanneer ’n lid aandui dat hy of sy wil aftree, die nodige vorms aan die lid voorsien.

Vrywaringsvorm: PPF6

Benoemingsvorm: PPF8

Vorm wat voltooi moet word by aftrede waar die lid kies om ‘n IFLA-opsie (In Fonds Lewende Annuïteit) uit te oefen:  PPF1