AFRIS/GLACIER

Predikante het tans ’n keuse tussen ’n lewende annuïteit of ’n versekerde pensioen (ook ’n lewensannuïteit genoem). Sommige predikante het ’n behoefte om ’n kombinasie van die twee te neem. Die Beheerliggaam van die PPF het besluit om ooreenkomste met Alexander Forbes (vir die AFRIS-produk) en Sanlam (vir die Glacier Flexi Guarantee Life Annuity) te sluit sodat annuïteitsprodukte (wat ook produkte wat ’n gewaarborgde komponent insluit) aan PPF-lede gebied kan word teen groothandel tariewe. Hierdie produkte dien slegs as ’n verdere opsie wat aan PPF-lede in die eksterne mark beskikbaar is en vorm nie deel van die PPF se annuïteitstrategie nie. Die ooreenkoms is reeds met Alexander Forbes in plek. Die gesprek met Sanlam se Glacier Flexi Guarantee Life Annuity is nog aan die gang.  Lees intussen hier onder meer oor AFRIS.

Alexander Forbes Retirement Income Solution (AFRIS)

Die PPF se ooreenkoms met Alexander Forbes lees onder andere as volg:
“The Trustees of the PPF (‘the Fund’) agrees that the Alexander Forbes Retirement Income Solution (AFRIS) is to be made available to its retiring members as a choice in order to fund retirement income. The Fund is not a party to the policy contract between a Fund member and the insurer (Alexander Forbes as the issuer of the policy or Just Retirement Life as the underwriter of the Just Lifetime Income portfolio in the AFRIS Living Annuity) when a Fund member applies and participates in any AFRIS product and therefore the Fund will not be held liable for any losses or adverse performance that a current or former Fund member may suffer as a result of participation in any AFRIS product.

In terme van POPIA is ook nodig om te weet:
“The Fund members who requested information will be provided with the relevant information by AFIL / AFICA about the AFRIS solution and the relevant components thereof, namely, the AFRIS preservation funds, AFRIS retirement annuity, AFRIS discretionary income plan and the AFRIS living annuity.”

FOOIE
Slegs die Alexander Forbes Finansiële Beplanningsdienste adviseurs kan die advies bied wat ’n verpligte vereiste is van die AFRIS (JULI) produk. As die lid AFRIS (sonder JULI) uitneem en gebruik wil maak van AF Beplanningsdienste vir advies tydens die lewensduur van die produk kan die fooi ook van die produk afgetrek word. Daar is spesifieke adviseurs van AF Beplanningsdienste wat fokus op die PPF-lede. Kontak Estian Visagie en hy sal die lid verwys soos nodig. Indien die lid van ’n ander adviseur as AF Beplanningsdienste wil gebruik maak tydens die lewensduur van die AFRIS (sonder JULI) produk sal die lid die adviesfooi direk aan die adviseur moet betaal – dit kan nie dan van die AFRIS produk afgetrek word nie. [Sien PPF5a vir kontakbesonderhede.]

Die verskillende brosjures van AFRIS is hier te kry:

  • AFRIS retirement annuity: PDF
  • AFRIS living annuity: PDF
  • AFRIS preservation pension fund: PDF

Glacier Flexi Guarantee Life Annuity (Sanlam)

Die PPF moet nog die ooreenkoms met Sanlam finaliseer.