Vrywaring

Alhoewel die PPF (Predikante Pensioenfonds van die Nederduitse Gereformeerde Kerk in Suid-Afrika) alles in sy vermoe doen om te sorg dat hierdie inligting so korrek moontlik is en dit gereeld opdateer, aanvaar die PPF geen verantwoordelikheid vir die korrektheid daarvan nie. Die korrektheid van inligting wat voorsien word, berus op die primêre bronne wat by die versamel van die inligting gebruik word. Die PPF aanvaar ook geen verantwoordelikheid vir die kwaliteit van enige diens of produkte van instansies of verskaffers wat op hierdie webwerf gelys word nie, of enige skade wat wat dalk daaruit kan voortvloei nie. Enige onderhandeling met enige party word op eie risiko gedoen.  Die kletsbot se antwoorde moet ook geverifieer word, aangesien die kletsbot maklik ‘n vraag verkeerd kan verstaan.